Uncategorized

Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

Trong toán học, số vô tỉ là số thực không phải là số hữu tỷ, nghĩa là không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số a b {\displaystyle {\frac {a}{b}}} {\frac {a}{b}} ( a {\displaystyle a} a và b {\displaystyle b} b là các số nguyên).Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là I {\displaystyle \mathbb {I} } {\mathbb I}

440518-474_1421292721

I = { x | x ≠ m n ∀ m ∈ Z , ∀ n ∈ Z ∗ } {\displaystyle \mathbb {I} =\left\{x|x\neq {\frac {m}{n}}\forall m\in \mathbb {Z} ,\forall n\in \mathbb {Z^{*}} \right\}} {\mathbb {I}}=\left\{x|x\neq {\frac {m}{n}}\forall m\in {\mathbb {Z}},\forall n\in {\mathbb {Z^{*}}}\right\}

Ví dụ:

Số thập phân vô hạn có chu kỳ thay đổi: 0,1010010001000010000010000001… (Số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}} {\sqrt {2}} = 1,414213…

Số π = 3 , 141592653589793… {\displaystyle \pi =3,141592653589793…\,} \pi =3,141592653589793…\,

Số logarit tự nhiên e = 2,718281…

maxresdefault

Người ta đã chứng minh được rằng, tập hợp các số vô tỉ có lực lượng lớn hơn tập hợp các số hữu tỉ.

Mời các bạn quan tâm đến đề tài tìm hiểu luận văn “Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ” của tác giả Nguyễn Thị Hằng tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17739

Title: Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: phương trình vô tỷ
phương pháp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17739
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s