Uncategorized

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20019

nhcsxh_nuocsach-17_19_16_556

Luận văn bao gồm các nội dung

– Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay.

– Tìm hiểu một số biểu hiện của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong đời sống gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay.

1vh9898203

– Đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ của cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn tại xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trên các khía cạnh như việc quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành của con cái, định hướng nghề nghiệp, ứng xử đạo đức giữa cha mẹ và con cái…trên cơ sở đó, chỉ ra các yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

– Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm đảm bảo tính liên tục của chức năng xã hội hóa của gia đình, góp phần xây dựng gia đình nông thôn mới ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

 

Title: Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Nông thôn
Quan hệ gia đình
Việt Nam
Xã hội học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay. Tìm hiểu một số biểu hiện của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong đời sống gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay. Đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ của cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn tại xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trên các khía cạnh như việc quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành của con cái, định hướng nghề nghiệp, ứng xử đạo đức giữa cha mẹ và con cái…trên cơ sở đó, chỉ ra các yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm đảm bảo tính liên tục của chức năng xã hội hóa của gia đình, góp phần xây dựng gia đình nông thôn mới ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20019
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s