Uncategorized

Tài liệu số và một số chuẩn mô tả tài liệu số

Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đã mở ra một hướng đi mới, đầy triển vọng cho việc lưu trữ, xử lý thông tin của các cơ quan thông tin thư viện. Việc sử dụng kỹ thuật số để biểu diễn thông tin đã dẫn đến sự xuất hiện của một loại hình tài liệu mới, đó là tài liệu số.

anh

Với nhiều ưu điểm nổi trội, nguồn tài liệu này đang góp phần làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện.

tai-lieu-so

Tuy nhiên, để xây dựng một thư viện số hay xa hơn là việc chia sẻ, khai thác thông tin giữa các thư viện trong nước cũng như trên thế giới thì bên cạnh những yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống mạng, nguồn lực thông tin, đội ngũ cán bộ,….các cơ quan thông tin thư viện cũng cần phải áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế.

FSI_tiet_kiem_khong_gian_luu_tru

Mời các bạn quan tâm đến đề tài tìm hiểu luận văn “Tài liệu số và một số chuẩn mô tả tài liệu số” của tác giả Đinh Thúy Quỳnh và Hoàng Thúy Phương tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17818

Bài viết giới thiệu các khái niệm, vai trò và một số chuẩn mô tả cho tài liệu số.

Title: Tài liệu số và một số chuẩn mô tả tài liệu số
Authors: Đinh, Thúy Quỳnh
Hoàng, Thúy Phương
Keywords: Tài liệu số
Mô tả tài liệu số
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 13 tr.
Abstract: Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đã mở ra một hướng đi mới, đầy triển vọng cho việc lưu trữ, xử lý thông tin của các cơ quan thông tin thư viện. Việc sử dụng kỹ thuật số để biểu diễn thông tin đã dẫn đến sự xuất hiện của một loại hình tài liệu mới, đó là tài liệu số. Với nhiều ưu điểm nổi trội, nguồn tài liệu này đang góp phần làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Tuy nhiên, để xây dựng một thư viện số hay xa hơn là việc chia sẻ, khai thác thông tin giữa các thư viện trong nước cũng như trên thế giới thì bên cạnh những yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống mạng, nguồn lực thông tin, đội ngũ cán bộ,….các cơ quan thông tin thư viện cũng cần phải áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế. Bài viết giới thiệu các khái niệm, vai trò và một số chuẩn mô tả cho tài liệu số.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17818
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s