Uncategorized

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam

Giới thiệu luận văn “Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam”

Tác giả: Hà Thị Mai Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23594

Tại Điều 224 Bộ Luật hàng hải 2005 có quy định về hợp đồng bảo hiểm hàng hải như sau:

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải, theo đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng.

marine-insurance-1-638

Rủi ro hàng hải là những rủi ro xảy ra liên quan đến hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, quản thúc, giam giữ, ném hàng xuống biển, trưng thu, trưng dụng, trưng mua, hành vi bất hợp pháp và các rủi ro tương tự hoặc những rủi ro khác được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm hàng hải:

Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm hàng hải bao gồm: người bảo hiểm và người được bảo hiểm.

image001-506d2b74-3f8a-45c0-bb98-ebb2a86a1936

Nội dung hợp đồng bảo hiểm hàng hải:

Là những thỏa thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm về quyền và nghĩa vụ của các bên, theo đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng.

Đối tượng bảo hiểm:

Đối tượng bảo hiểm hàng hải có thể là bất kỳ quyền lợi vật chất nào liên quan đến các hoạt động hàng hải mà có thể quy ra tiền, bao gồm tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hoá, tiền cước vận chuyển hàng hoá, tiền công vận chuyển hành khách, tiền thuê tàu, tiền thuê mua tàu, tiền lãi ước tính của hàng hoá, các khoản hoa hồng, chi phí tổn thất chung, trách nhiệm dân sự và các khoản tiền được bảo đảm bằng tàu, hàng hoá hoặc tiền cước vận chuyển.

15ff466

Hình thức:

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải phải được giao kết bằng văn bản.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải có thể mở rộng theo những điều kiện cụ thể hoặc theo tập quán thương mại để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm đối với những tổn thất xảy ra trên đường thủy nội địa, đường bộ hoặc đường sắt thuộc cùng một hành trình đường biển.

Title: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: Maritime insurance contract under the law of Vietnam.
Authors: Hà, Thị Mai Anh
Keywords: Luật và pháp chế
Bảo hiểm hàng hải
Luật bảo hiểm
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23594
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s