Uncategorized

Đạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”

Giới thiệu luận văn “Đạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23682

Luận văn bao gồm các nội dung chính

– Khái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí…

– Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy.

– Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.

Title: Đạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải
Keywords: Đạo đức Phật giáo

Triết học

Phật giáo

Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23682
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s