Uncategorized

Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn

Giới thiệu luận văn “Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn”

Tác giả: Phạm Thị Thúy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23669

Luận văn cung cấp một cách sơ lược nhất về đề tài gia đình, cũng như hành trình sáng tác của Nguyễn Bắc Sơn để việc tìm hiểu về tác giả Nguyễn Bắc Sơn được đầy đủ hơn.

nguyenbacson

 

Tìm hiểu tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn ở phương diện nội dung với các khía cạnh như: Những tác nhân xâm hại gia đình thời hiện đại và những giá trị bền vững, vĩnh hằng của gia đình trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn bằng việc phân tích, miêu tả tâm lí nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu tần thuật của nhà văn sẽ giúp cho việc đánh giá về những đặc sắc, những đóng góp tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn đối với nền văn học thời kì đổi mới nước nhà.

Kết quả nghiên cứu của luận văn cũng góp phần phản ánh hiện thực, sự đổi thay của vấn đề gia đình trong thời kỳ đổi mới; một cách nhìn nhận mới về xã hội và gia đình trong văn học thời kì đổi mới

Title:

Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn
Authors: Phạm, Thị Thúy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 116 tr.
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23669
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s