Uncategorized

Thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của người dân nông thôn hiện nay

Giới thiệu luận văn “Thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của người dân nông thôn hiện nay”

Tác giả: Nghiêm Xuân Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23687

Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội trong 2 năm 2008-2009

Phân tích một số yếu tố liên quan, như chính sách BHYT, thái độ của nhân viên y tế, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, có tác động đến mức độ tham gia BHYT của người dân nông thôn hiện nay.

khoang-40-nguoi-cao-tuoi-o-viet-nam-chua-co-the-bao-hiem-y-te-1215052

Nghiên cứu nhu cầu tham gia loại hình BHYT, gia tăng các giá trị sử dụng, mức phí đóng góp cũng như khả năng mở rộng BHYT ở khu vực nông thôn.

Đưa ra các kết luận khái quát về thực trạng tham gia BHYT của người dân nông thôn. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm khuyến khích sự tham gia BHYT của người dân, bổ khuyết về mặt chính sách cho hoạt động triển khai và thực hiện BHYT hiện nay

Title: Thực trang và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của người dân nông thôn hiện nay
Authors: Nghiêm, Xuân Nam
Keywords: Xã hội học

Nông thôn

Bảo hiểm y tế

Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội trong 2 năm 2008-2009, phân tích một số yếu tố liên quan, như chính sách BHYT, thái độ của nhân viên y tế, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, có tác động đến mức độ tham gia BHYT của người dân nông thôn hiện nay. Nghiên cứu nhu cầu tham gia loại hình BHYT, gia tăng các giá trị sử dụng, mức phí đóng góp cũng như khả năng mở rộng BHYT ở khu vực nông thôn. Đưa ra các kết luận khái quát về thực trạng tham gia BHYT của người dân nông thôn. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm khuyến khích sự tham gia BHYT của người dân, bổ khuyết về mặt chính sách cho hoạt động triển khai và thực hiện BHYT hiện nay
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23687
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s