Uncategorized

Vấn đề đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay

Giới thiệu luận văn “Vấn đề đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay”

Tác giả: Trịnh Thị Bạch Tuyết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23727

Nêu vai trò của việc đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành Hàng hải Việt Nam hiện nay.

Nghiên cứu thực trạng đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành Hàng hải ở Việt Nam, qua tìm hiểu thực trạng năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo và huấn luyện thuyền viên; chương trình đào tạo hàng hải; đội ngũ giảng viên; phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; cơ sở vật chất đào tạo; từ đó thấy được thực trạng chất lượng của đội ngũ thuyền viên đã được đào tạo ở Việt Nam.

Trình bày những kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện hàng hải ở một số nước thuộc khối ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam.

Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay: tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo thuyền viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường thời gian và chất lượng luyện tập và thực tập tay nghề; mở rộng liên kết và hợp tác quốc tế về đào tạo thuyền viên…

Title: Vấn đề đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Thị Bạch Tuyết
Keywords: Đào tạo

Thuyền viên

Nguồn nhân lực

Hàng hải

Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Nêu vai trò của việc đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành Hàng hải Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu thực trạng đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành Hàng hải ở Việt Nam, qua tìm hiểu thực trạng năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo và huấn luyện thuyền viên; chương trình đào tạo hàng hải; đội ngũ giảng viên; phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; cơ sở vật chất đào tạo; từ đó thấy được thực trạng chất lượng của đội ngũ thuyền viên đã được đào tạo ở Việt Nam. Trình bày những kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện hàng hải ở một số nước thuộc khối ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay: tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo thuyền viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường thời gian và chất lượng luyện tập và thực tập tay nghề; mở rộng liên kết và hợp tác quốc tế về đào tạo thuyền viên…
Description: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23727
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s