Uncategorized

Các loại hình tác phẩm báo chí được bảo hộ quyền tác giả

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ quy định về tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: “Tác phẩm báo chí” (điểm c khoản 1 Điều 14).

e64ah4vdang-ky-ban-quyen

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2011/NĐ-CP) quy định về tác phẩm báo chí như sau: “Tác phẩm báo chí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác” (Điều 11).

20150801

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, các loại hình tác phẩm báo chí được bảo hộ quyền tác giả, bao gồm các thể loại sau: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác.

cac-loai-hinh-tac-pham-nao-duoc-bao-ho-quyen-tac-gia-cac-doi-tuong-khong-thuoc-pham-vi-bao-ho-quyen-tac-gia

Mời các bạn quan tâm tìm hiểu luận văn cùng chủ đề “Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Hải tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33199

Title: Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam

Authors:     Nguyễn, Minh Hải

Issue Date: 2017

Publisher:   H: Đại học Quốc gia Hà Nội

Description:         105 tr.

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33199

Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s