Uncategorized

Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mời các bạn hiểu luận văn “Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của tác giả Võ Thị Dương tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33547

 

1449931897dao-duc-nghe-nghiep

Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nhân, đạo đức doanh nhân  vai trò của đạo đức doanh nhân đối với nền kinh tế nói chung và đối với nền kinh tế nước ta nói riêng, tác giả tiến hành phân tích thực trạng của đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức doanh nhân ở nước ta hiện nay.

chng-4-vn-ha-doanh-nhn-vdha-13-728

Trong những năm tới, đội ngũ doanh nhân cùng với đạo đức nhân cách lớn của họ giữ một vai trò hết sức quan trọng  với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, luận án  Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  cần được nghiên cứu trên nhiều phương diện cụ thể và có sự đầu tư hơn nữa trong những công trình tiếp theo, như:

– Nghiên cứu những biến đổi của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cũng như các nhân tố đã và đang tác động mạnh mẽ đạo đức doanh nhân, chuẩn mực đạo đức doanh nhân

– Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa tác động nền kinh tế thị trường đến đạo đức doanh nhân, từ đó có thể bổ sung hoàn chỉnh hệ thống chuẩn mực đạo đức doanh nhân cho phù hợp với điều kiện tình hình mới, giúp cho các nhà hoạch định chính sách quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đạo đức doanh nhân đối với nền kinh tế nước ta.

– Tập trung đi sâu nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò đội ngũ doanh nhân có nhân cách  Việt Nam hiện nay.

van-dung-tu-tuong-hcm-vao-kinh-doanh-4-638

Title: Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Võ, Thị Dương
Keywords: Đạo đức kinh doanh
Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 156 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33547
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s