Uncategorized

Đình ngự triều Di Quy (Cổ Loa – Hà Nội)

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Đình ngự triều Di Quy (Cổ Loa – Hà Nội)” của tác giả Trịnh Ngọc Huân tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33874

52413934

Đình Ngự Triều Di Quy, dựng trên nền điện thiết triều cũ, năm 1907, thời Nguyễn. Hình dáng bề thế, mái đao vút cong Cột đình còn đôi câu đối của Tôn Thất Thuyết.

Hội đình tổ chức vào đầu xuân hàng năm. Dân gian có câu: “Chết bỏ on cháu, sống không bỏ mồng sáu tháng giêng”.

index

Luận văn là chuyên khảo đầu tiên về đình Ngự Triều Di Quy.

– Giới thiệu, phân tích vị trí cảnh quan, môi trường đình Ngự Triều Di Quy.

– Hệ thống hóa, miêu tả di tích đình Ngự Triều Di Quy trên các phương diện mặt bằng, kiến trúc, vật liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, điêu khắc trang trí.

– Xác định các đặc trưng kiến trúc, điêu khắc trang trí của đình Ngự Triều Di Quy trên cơ sở so sánh với một số di tích đình làng trong khu vực và ở nơi được cho là gốc tích của đình Ngự Triều Di Quy.

– Trên cơ sở thực trạng của di tích đề xuất những giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích trong giai đoạn hiện nay.

75794881

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo cho việc quản lý, tu bổ và phát huy giá trị di tích cũng như giảng dạy, học tập, tìm hiểu về kiến trúc đình làng.

Title: Đình ngự triều Di Quy (Cổ Loa – Hà Nội)
Authors: Trịnh, Ngọc Huân
Keywords: Khảo cổ học
Đình
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33874
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s