Bệnh nhân tâm lý liệu pháp · Hành vi phạm tội

Hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm thần


Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm thần” của tác giả Phan Thị Anh tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33901

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về đặc điểm hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm, đề tài nghiên cứu các đặc điểm hành vi phạm tội, các yếu tố tác động đến hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm thần. Trong đó, các yếu tố tâm lý có sự tác động lớn đến quá trình phạm tội và hành vi phạm tội ở đối tượng bệnh nhân này.

Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, những nhà tâm lý và những nhân viên y tế trong lĩnh vực tâm thần, để có thể nắm bắt được tâm lý, đặc điểm hành vi của bệnh nhân nhằm phục vụ công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại viện.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s