Uncategorized

Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn” của tác giả   Trịnh Thị Tuyết tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33577

BienSamSon

Luận văn đạt được những kết quả sau:

+ Tổng quan cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm du lịch biển, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch biển.

+  Xác định thực trạng, đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn.

AAEAAQAAAAAAAAIZAAAAJDAzNzIyNDVhLTRiYTMtNDAwZC04NDQzLTEyNTk2MWE0ZTM0Yw

+ Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển của điểm đến Sầm Sơn.

Title: Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn
Authors: Trịnh, Thị Tuyết
Keywords: Du lịch
Sản phẩm
Du lịch biển
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33577
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s