Uncategorized

Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên” của tác giả Lê Văn Đáng tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33886

at_tour-du-lich-phu-yen-1-ngay-kham-pha-xu-hoa-vang-co-xanh_776dbb87ff39d6c5fb3e1da4638fe354

Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa lý luận về du lịch biển đảo và phát triển du lịch biển đảo trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm về du lịch biển đảo, các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch biển đảo, nhu cầu khách du lịch biển đảo và các nhóm sản phẩm du lịch biển đảo.

Thứ hai, đề tài đã khái quát tiềm năng cũng như thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại Phú Yên trong thời gian gần đây; trên cơ sở đó, đi vào phân tích vấn đề cần nghiên cứu.

du-lich-bien-dao-1493477129

Thứ ba, đề tài đã nghiên cứu thực trạng sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên thông qua điều tra về đánh giá của du khách và ý kiến chuyên gia, trên cơ sở thực tế đó, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế làm căn cứ để đưa ra các giải pháp ở chương 3.

Thứ tư, đề tài đã đưa ra một số giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Phú Yên nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo tại Phú Yên.

themanhcuadulichphuyen

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Phú Yên có điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch dựa trên tài nguyên biển đảo. Du lịch biển đảo tại Phú Yên cũng được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút cho ngành du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, sản phẩm du lịch Phú Yên nói chung cũng như sản phẩm du lịch biển đảo nói riêng chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành.

Để tìm hướng phát triển, đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, mang lại hiệu quả hoạt động ngành du lịch tại tỉnh trong những năm sắp tới.

Title: Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên
Authors: Lê, Văn Đáng
Keywords: Sản phẩm du lịch
Phát triển
Du lịch biển
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33886
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s