Uncategorized

Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam” của tác giả  Phạm Thu Trang tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33618\

nh-hng-ca-thc-ti-nhn-cch-la-tui-thanh-thiu-nin-6-638

Trên cơ sở phân tích các quan điểm Mác-xít về con người và nhân cách, luận án nêu ra và luận giải về một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến nhân cách và nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

– Hệ thống hóa và phân tích những nội dung cơ bản của các quan điểm Mác-xít với tư cách là cơ sở lý luận cho nghiên cứu về nhân cách.

nhan-cach-va-cac-thuoc-tinh-cua-nhan-cach-tt-4-728

– Phân tích một số nội dung chủ yếu trên phương diện lý luận về nhân cách theo quan điểm Mác-xit: Khái niệm, đặc trưng, cấu trúc, quá trình hình thành và phát triển.

– Vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm Mác-xít về nhân cách đối với việc nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

– Luận án phân tích và hệ thống hóa nhiều quan điểm Mác-xít về nhân cách, hợp nhất chúng về một đầu mối, một nguồn gốc xuất phát từ quan niệm của Mác về con người.

– Tái luận giải các vấn đề đặt ra từ việc nghiên cứu lý luận về nhân cách, đi đến cách hiểu chung dưới góc độ triết học về khái niệm nhân cách, đặc trưng và cấu trúc của nhân cách, quá trình hình thành và phát triển nhân cách, v.v..

personality_101

– Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của quan điểm Mác-xit trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam từ đó đưa ra một số phương hướng trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam hiện nay.

Title: Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Người Việt Nam
Chủ nghĩa cộng sản và Triết học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 153 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33618
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s