Uncategorized

Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trong lĩnh vực kinh tế, tính đến hết tháng 5/ 2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 thâm hụt 800 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ngày 30/5 cho biết trong 5 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam ước đạt hơn 161 tỷ đô la Mỹ tăng 20,7%, so với cùng kỳ năm 2016 và tổng giá trị nhập khẩu ước chừng 82 tỷ tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

38247

Về xuất khẩu, nhóm hàng điện thoại và linh kiện tăng 12%, hàng dệt may tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 38,8%, nhóm điện thoại, linh kiện tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

775a3_4_405

Mời các bạn tìm hiểu luận văn cùng chủ đề “Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Thị Lê tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44507

Làm rõ khái niệm nhập siêu, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hội nhập kinh tế đến cân bằng cán cân thương mại ở Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm kiềm nhập siêu của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nhập siêu của Việt Nam từ thập kỷ 90 đến nay.

nhap_sieu_tu_trung_quoc_so_voi_tong_nhap_sieu_cua_viet_nam_tinh_den_thang_7-2012

Title: Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lê
Keywords: Nhập siêu
Cán cân thương mại
Việt Nam
Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ khái niệm nhập siêu, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hội nhập kinh tế đến cân bằng cán cân thương mại ở Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm kiềm nhập siêu của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nhập siêu của Việt Nam từ thập kỷ 90 đến nay. P (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44507
Appears in Collections: UEB – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s