Uncategorized

Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh” của tác giả   Nguyễn Việt Thảo tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14619

Luận văn bao gồm các ý chính:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận của hợp đồng vô danh

– Phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh nhằm làm rõ những ưu điểm cuãng như hạn chế của nó. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đó.

Title: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh
Other Titles: Settling disputes arising from innominate contracts
Authors: Nguyễn, Việt Thảo
Keywords: Luật kinh tế
Giải quyết tranh chấp
Tranh chấp phát sinh
Hợp đồng vô danh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14619
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s