Uncategorized

Pháp luật về bán đấu giá bất động sản = Law on real estate auction

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14629

Bán đấu giá bất động sản là hình thức bán công khai theo phương thức trả giá lên, việc bán đấu giá bất động sản thực hiện tại nơi có bất động sản hoặc nơi do người bán đấu giá xác định khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá.

luat-bds

Trình tự và thủ tục bán đấu giá bất động sản được thực hiện như sau:

  1. Thủ tục bán đấu giá bất động sản

Đăng ký tham gia đấu giá bất động sản

Sau khi có thông báo về việc bán đấu giá bất động sản, những người muốn mua phải đăng ký mua và phải nộp một khoản tiền đặt trước. Danh sách những người đăng ký mua được công bố công khai tại nơi bán đấu giá. Trong trường hợp mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu người mua từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền đó. Người bán đấu giá phải hoàn trả khoản tiền đặt trước cho những người khác đã đăng ký mà không mua được tài sản bán đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

+ Giấy chứng nhận tiền đặt trước

+ Biên lai thu phí mua hồ sơ tham dự đấu giá;

+ Nội quy phiên đấu giá;

+ Các giấy tờ liên quan đến tài sản (bản sao).

114680101545

  1. Trình tự bán đấu giá

Khi bán đấu giá, người bán đấu giá công bố giá bán khởi điểm. Người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua bất động sản bán đấu giá và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng. Việc mua bán bất động sản bán đấu giá được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải được đăng ký. Trong trường hợp giá mua cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá xem như không thành.

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 17 về  bán đấu giá tài sản, thì cuộc bán đấu giá tài sản phải được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:

  1. Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá;
  2. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá tài sản;
  3. Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp giá cả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành. Trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

Diễn biến của cuộc bán đấu giá tài sản phải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản. Biên bản bán đấu giá tài sản phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự cuộc bán đấu giá (nếu có).

  1. Cơ sở pháp lý việc bán đấu giá bất động sản căn cứ

– Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

– Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

– Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Title: Pháp luật về bán đấu giá bất động sản
Other Titles: Law on real estate auction
Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Bất động sản
Bán đấu giá
Luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14629
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s