Uncategorized

Khoáng tướng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18549

Khoáng tướng học chuyên nghiên cứu về thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi dung ánh sáng phản xạ.

Mục đích của nghiên cứu khoáng tướng là xác định thành phần khoáng vật quặng, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với các khoáng vật phi quặng, xác lập các tổ hợp cộng sinh khoáng vật có trong quặng, góp phần luận giải về nguồn gốc và điều kiện thành tạo mỏ.

Về thực tiễn, khoáng tướng học định hướng cho việc lựa chọn các phương pháp tuyển quặng phù hợp. Phương pháp nghiên cứu khoáng tướng chủ yếu được sử dụng có hiệu quả đối với các khoáng vật quặng không thấu quang.

 

da-biet-chat-

Thiết bị chuyên dùng là kính hiển vi phản xạ (còn gọi là kính khoáng tướng). Nguyên tắc hoạt động của kính là dựa vào tính năng phản xạ của bề mặt khoáng vật đã được mài bóng khi tiếp nhận chùm ánh sáng phân cực chiếu thẳng góc. Quan sát trực tiếp dưới kính khoáng tướng các tính chất quang học, vật lý, hóa học, hình thái sẽ giúp xác định chính xác tên khoáng vật quặng, hình thái, kích thước của các hạt và tập hợp hạt khoáng vật cũng như những đặc điểm phân bố, kiến trúc, cấu tạo quặng. Mẫu khoáng tướng (mẫu mài láng) được gia công có kích thước 1cm x 2cm x 3cm, một mặt của mẫu được mài phẳng và đánh bóng bằng các loại bột mài siêu mịn oxyt Cr hoặc oxyt Al, bột nhão kim cương.

Phương pháp khoáng tướng thường được phối hợp cùng các phương pháp khác như phân tích hoá học, thạch học lát mỏng, quang phổ hấp thụ nguyên tử, roentgen nhiễu xạ, nhiệt vi sai, đồng hoá bao thể, hiển vi điện tử v.v.. khi nghiên cứu các mỏ khoáng kim loại

Title: Khoáng tướng học
Authors: Nguyễn, Quang Luật
Keywords: Các phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ
Xác định cấu tạo và kiến trúc quặng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khoáng tướng học chuyên nghiên cứu về thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi dung ánh sáng phản xạ. Mục đích của nghiên cứu khoáng tướng là xác định thành phần khoáng vật quặng, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với các khoáng vật phi quặng, xác lập các tổ hợp cộng sinh khoáng vật có trong quặng, góp phần luận giải về nguồn gốc và điều kiện thành tạo mỏ. Về thực tiễn, khoáng tướng học định hướng cho việc lựa chọn các phương pháp tuyển quặng phù hợp. Phương pháp nghiên cứu khoáng tướng chủ yếu được sử dụng có hiệu quả đối với các khoáng vật quặng không thấu quang. Thiết bị chuyên dùng là kính hiển vi phản xạ (còn gọi là kính khoáng tướng – [H.1]). Nguyên tắc hoạt động của kính là dựa vào tính năng phản xạ của bề mặt khoáng vật đã được mài bóng khi tiếp nhận chùm ánh sáng phân cực chiếu thẳng góc. Quan sát trực tiếp dưới kính khoáng tướng các tính chất quang học, vật lý, hóa học, hình thái sẽ giúp xác định chính xác tên khoáng vật quặng, hình thái, kích thước của các hạt và tập hợp hạt khoáng vật cũng như những đặc điểm phân bố, kiến trúc, cấu tạo quặng. Mẫu khoáng tướng (mẫu mài láng) được gia công có kích thước 1cm x 2cm x 3cm [H. 2], một mặt của mẫu được mài phẳng và đánh bóng bằng các loại bột mài siêu mịn oxyt Cr hoặc oxyt Al, bột nhão kim cương. Phương pháp khoáng tướng thường được phối hợp cùng các phương pháp khác như phân tích hoá học, thạch học lát mỏng, quang phổ hấp thụ nguyên tử, roentgen nhiễu xạ, nhiệt vi sai, đồng hoá bao thể, hiển vi điện tử v.v.. khi nghiên cứu các mỏ khoáng kim loại
Description: tr. 1067 – 1072
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18549
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s