Uncategorized

Sinh khoáng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18563

Sinh khoáng học là một bộ phận của Địa chất khoáng sản, nghiên cứu quy luật thành tạo và phân bố khoáng sản theo không gian và theo thời gian.

GHANA GOLDEN TIMES

Là khoa học có tính liên ngành – vận dụng những kiến thức và thành tựu của nhiều chuyên ngành địa chất khác nhau: kiến tạo, mag-ma, địa tầng, khoáng sản học v.v…để xác lập và lý giải những quy luật đó, phục vụ cho việc tìm kiếm phát hiện và dự báo tiềm năng tài nguyên khoáng sản cho một vùng lãnh thổ.

Sinh khoáng học có 2 bộ phận:

– Sinh khoáng lý thuyết (hoặc Sinh khoáng đại cương)

– Sinh khoáng ứng dụng

Kết quả cuối cùng của nghiên cứu sinh khoáng là thành lập được Bản đồ sinh khoáng và dự báo cho khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hợp lý, có hiệu quả cho công tác tìm kiếm thăm dò mỏ.

images1573781_kiem_trakhoang_san

Việc nghiên cứu sinh khoáng thường tiến hành cho các vùng lãnh thổ quy mô lớn cho tất cả các loại khoáng sản (sinh khoáng khu vực). Cũng có thể tiến hành đối với một loại khoáng sản nhất định hoặc một nhóm khoáng sản gắn bó mật thiết với nhau (SK chuyên hóa), ví dụ: sinh khoáng thiếc, sinh khoáng vàng …

Thuật ngữ “Sinh khoáng học” ra đời cuối thế kỷ 19 do nhà địa chất Pháp L.De Launay đề xuất, năm 1892.

Nửa đầu thế kỷ 20, Sinh khoáng học phát triển mạnh, gắn liền với những đóng góp của các nhà địa chất Xô Viết với những lý thuyết về kiến tạo và sinh khoáng địa máng.

Nửa sau thế kỷ 20, Sinh khoáng học phát triển và đang tiếp tục hoàn thiện như hiện nay với những lý thuyết về kiến tạo và sinh khoáng theo kiến tạo mảng.

Title: Sinh khoáng học
Authors: Nguyễn, Quang Luật
Keywords: Sinh khoáng lý thuyết (hoặc Sinh khoáng đại cương)
Sinh khoáng ứng dụng
Sinh khoáng Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Sinh khoáng học là một bộ phận của Địa chất khoáng sản, nghiên cứu quy luật thành tạo và phân bố khoáng sản theo không gian và theo thời gian. Là khoa học có tính liên ngành – vận dụng những kiến thức và thành tựu của nhiều chuyên ngành địa chất khác nhau: kiến tạo, mag-ma, địa tầng, khoáng sản học v.v…để xác lập và lý giải những quy luật đó, phục vụ cho việc tìm kiếm phát hiện và dự báo tiềm năng tài nguyên khoáng sản cho một vùng lãnh thổ. Sinh khoáng học có 2 bộ phận: – Sinh khoáng lý thuyết (hoặc Sinh khoáng đại cương) – Sinh khoáng ứng dụng Kết quả cuối cùng của nghiên cứu sinh khoáng là thành lập được Bản đồ sinh khoáng và dự báo cho khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hợp lý, có hiệu quả cho công tác tìm kiếm thăm dò mỏ. Việc nghiên cứu sinh khoáng thường tiến hành cho các vùng lãnh thổ quy mô lớn cho tất cả các loại khoáng sản (sinh khoáng khu vực). Cũng có thể tiến hành đối với một loại khoáng sản nhất định hoặc một nhóm khoáng sản gắn bó mật thiết với nhau (SK chuyên hóa), ví dụ: sinh khoáng thiếc, sinh khoáng vàng … Thuật ngữ “Sinh khoáng học” ra đời cuối thế kỷ 19 do nhà địa chất Pháp L.De Launay đề xuất, năm 1892. Nửa đầu thế kỷ 20, Sinh khoáng học phát triển mạnh, gắn liền với những đóng góp của các nhà địa chất Xô Viết với những lý thuyết về kiến tạo và sinh khoáng địa máng. Nửa sau thế kỷ 20, Sinh khoáng học phát triển và đang tiếp tục hoàn thiện như hiện nay với những lý thuyết về kiến tạo và sinh khoáng theo kiến tạo mảng.
Description: tr. 1116 – 1132
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18563
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s