Uncategorized

Tai biến địa chất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18567

Động đất, hoạt động núi lửa, bão tố, sóng thần…đã từng xảy ra trong lịch sử và gây ra những tổn thất to lớn về người và của. Tất cả các hiện tượng tự nhiên chứa đựng khả năng uy hiếp cuộc sống, phá hủy tài sản và làm suy giảm chất lượng môi trường sống được coi là những tai biến thiên nhiên.

duong-sa-tai-Christchurch

Theo UNESCO tai biến thiên nhiên được hiểu là khả năng xảy ra của hiện tượng có tiềm năng phá hủy ở một vùng cụ thể trong một thời gian xác định. Các hiện tượng tự nhiên có tiềm năng phá hủy rất đa dạng.

Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh, các tai biến có thể được chia ra các nhóm: 1. Tai biến khí tượng (bão tố, lốc, vòi rồng…)

  1. Tai biến địa chất (động đất, hoạt động núi lửa, trượt đất, sóng thần…)
  2. Tai biến vũ trụ (mưa thiên thạch, va đập của tiểu hành tinh)

4835570e-94c1-46f1-a227-f58cc8025b05

Như vậy tai biến địa chất thực ra là bộ phận của tai biến thiên nhiên, được gây bởi các hiện tượng địa chất và quá trình địa chất. Tai biến địa chất hết sức đa dạng và xảy ra ở nhiều miền vùng trên thế giới.

Tai biến địa chất gây ra tổn hại vô cùng to lớn. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, trong thế kỷ 20 riêng động đất đã cướp đi khoảng 2.000.000 sinh mạng [5] (chú ý trích dẫn, trích dẫn theo số TLTK hay theo tên tác giả). Những tổn thất nặng nề do tai biến gây ra đã trở thành động lực thúc đẩy các nhà khoa học, các quốc gia và cộng đồng quốc tế đầu tư nghiên cứu tai biến.

Nhận thức về tai biến địa chất được thể hiện qua nhiều định nghĩa và cách tiếp cận.

Trong các định nghĩa, định nghĩa của sở địa chất Hoa Kỳ năm 1984: “Tai biến địa chất là điều kiện địa chất hoặc hiện tượng địa chất thể hiện sự nguy hiểm hoặc tiềm năng nguy hiểm đối với tính mạng và tài sản đang xảy ra tự nhiên (động đất, núi lửa phun…) hoặc do con người gây ra (sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn…)” là định nghĩa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu tai biến địa chất.

Mục đích của nghiên cứu tai biến địa chất là xác định được nguyên nhân và cơ chế phát sinh, đánh giá được tai biến và mức độ rủi ro của tai biến, dự báo và đề xuất các giải pháp giảm thiểu có hiệu quả

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s