Uncategorized

Thăm dò khoáng sản

Thăm dò khoáng sản là tất cả các công tác địa chất nhằm đánh giá giá trị công nghiệp và kinh tế của khoáng sản và mỏ.

vatlieuxaydung_thamdokhoangsan

Những công việc chủ yếu của công tác thăm dò là: – Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ và sự phân bố khoáng sản trong mỏ.

– Nghiên cứu chất lượng quặng, sự biến đổi quặng hóa theo từng hạng quặng công nghiệp.

– Tính tài nguyên và trữ lượng các loại khoáng sản.

070313_TN_Khoangsan

– Nghiên cứu đặc điểm địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ.

– Nghiên cứu giá trị kinh tế của khoáng sản.

Title: Thăm dò khoáng sản
Authors: Lương, Quang Khang
Keywords: Các nguyên tắc trong thăm dò
Hệ thống thăm dò và mạng lưới công trình thăm dò
Hệ thống thăm dò
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công trình thăm dò
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thăm dò khoáng sản là tất cả các công tác địa chất nhằm đánh giá giá trị công nghiệp và kinh tế của khoáng sản và mỏ. Những công việc chủ yếu của công tác thăm dò là: – Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ và sự phân bố khoáng sản trong mỏ. – Nghiên cứu chất lượng quặng, sự biến đổi quặng hóa theo từng hạng quặng công nghiệp. – Tính tài nguyên và trữ lượng các loại khoáng sản. – Nghiên cứu đặc điểm địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ. – Nghiên cứu giá trị kinh tế của khoáng sản.
Description: tr. 1903-1908
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18727
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s