Luật lao động · Pháp luật Việt Nam · Đình công

Cấm và hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam


Giới thiệu luận văn “Cấm và hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thu Hương
Trình bày một số vấn đề lý luận chung về đình công, cấm, hạn chế đình công, sự cần thiết phải ban hành pháp luật về cấm, hạn chế đình công. 

Nghiên cứu vấn đề cấm đình công trong pháp luật lao động Việt Nam: nhóm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích; nhóm doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân và nhóm doanh nghiệp an ninh, quốc phòng không được đình công. 
Tìm hiểu vấn đề hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam thông qua các quy định về điều kiện hợp pháp của cuộc đình công, đối tượng có quyền đình công, phạm vi đình công, chủ thể lãnh đạo đình công, thời điểm có quyền đình công, quy định về trình tự và thủ tục chuẩn bị đình công.
Nêu một số giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi của các quy định về cấm, hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s