Uncategorized

Câu cảm thán trong tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15027

Giới thiệu luận văn “Câu cảm thán trong tiếng Việt”

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Luận án nghiên cứu khái niệm, cấu trúc, đặc điểm về hình thức của câu cảm thán trong tiếng Việt.

Nghiên cứu câu cảm thán từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng để nêu lên được các giá trị cơ bản của câu cảm thán trong tiếng Việt, giúp hiểu thấu đáo các nét sắc thái cảm thán được thể hiện trong câu cảm thán và tầm tác động của câu cảm thán trong hành thức.

Luận án khẳng định sự tồn tại độc lập của câu cảm thán trong tiếng Việt với những đặc trưng riêng biệt về hình thức và nội dung, phân biệt với các kiểu loại câu khác trong tiếng Việt.

Luận án cũng đưa ra một hệ thống các tiêu chí cơ bản để nhận diện câu cảm thán tiếng Việt, chỉ rõ các phương tiện biểu thị và cấu trúc ngữ pháp của câu cảm thán tiếng Việt

Title: Câu cảm thán trong tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Câu cảm thán
Ngôn ngữ học
Tiếng Việt
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 200 tr.
Abstract: Luận án nghiên cứu khái niệm, cấu trúc, đặc điểm về hình thức của câu cảm thán trong tiếng Việt. Nghiên cứu câu cảm thán từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng để nêu lên được các giá trị cơ bản của câu cảm thán trong tiếng Việt, giúp hiểu thấu đáo các nét sắc thái cảm thán được thể hiện trong câu cảm thán và tầm tác động của câu cảm thán trong hành thức. Luận án khẳng định sự tồn tại độc lập của câu cảm thán trong tiếng Việt với những đặc trưng riêng biệt về hình thức và nội dung, phân biệt với các kiểu loại câu khác trong tiếng Việt. Luận án cũng đưa ra một hệ thống các tiêu chí cơ bản để nhận diện câu cảm thán tiếng Việt, chỉ rõ các phương tiện biểu thị và cấu trúc ngữ pháp của câu cảm thán tiếng Việt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15027
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s