Uncategorized

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14868

Bạc Liêu là tỉnh có tài nguyên du lịch văn hóa phong phú và đa dạng, rất phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa.

Ngã_tư_cầu_quay

– Luận văn đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận khoa học về phát triển du lịch văn hoá, đồng thời phân tích được các điều kiện phát triển du lịch văn hoá tỉnh Bạc Liêu

– Chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước trong việc phát triển du lịch văn hoá tỉnh Bạc Liêu.

– Nghiên cứu, khảo sát thực tế và phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa ở tỉnh Bạc Liêu. Đưa ra được điểm mạnh, điểm yếu của Bạc Liêu khi phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa.

107002467

– Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tiển, điều kiện và định hướng phát triển du lịch của tỉnh kết hợp với các cơ sở lí luận, luận văn đã đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm góp phần phát triển du lịch văn hoá ở Bạc Liêu như sau:

(1) Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hoá

(2) Giải pháp về phát triển nhân lực trong du lịch văn hoá

(3) Giải pháp về xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hoá

(4) Giải pháp về tổ chức, quản lí hoạt động du lịch văn hoá

(5) Giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch văn hoá

(6) Giải pháp về thị trường du lịch văn hoá

(7) Giải pháp về bảo tồn di sản văn hoá và tài nguyên du lịch văn hoá

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s