Uncategorized

Quan niệm về nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15011

Giới thiệu luận văn “Quan niệm về nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt”

Tác giả: Nguyễn Thị Bích

Luận văn nghiên cứu và trình bày những quan niệm về nhân sinh qua nội dung nghi lễ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.

Khảo sát thực trạng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay.

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của quan niệm nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, góp phần xây dựng nền văn hoá mới ở nước ta hiện nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s