Uncategorized

Tìm hiểu phương pháp ghép ảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15111

Giới thiệu luận văn “Tìm hiểu phương pháp ghép ảnh”

Tác giả: Luyện Tuấn Anh

Tổng quan về một hệ thống xử lý ảnh, các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh, các dạng ảnh ghép cơ bản cùng cách tiếp cận chính ghép ảnh.

Nêu các cơ sở toán học của các phép biến đổi không gian thường được sử dụng trong xử lý ảnh.

Trình bày một số kỹ thuật ghép ảnh cụ thể như: ghép ảnh bằng cách trộn các điểm ảnh, bằng cách nắn chỉnh hình dạng và ghép ảnh bằng cách khảm ảnh để tạo ra ảnh toàn cảnh.

Trình bày ứng dụng của các phương pháp ghép ảnh và sử dụng Visual C++ cài đặt hai phương pháp ghép ảnh dựa vào nắn chỉnh hình học

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s