Uncategorized

Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33992

Giới thiệu luận văn “Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay”

Tác giả: Lê Minh Đông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33992

235327_NQH_4380

Luận văn bao gồm các nội dung chính:

– Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ là mối quan hệ truyền thống lâu đời, đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Bước vào đầu thế kỷ XXI, tình hình chính trị thế giới và trong nội tại mỗi nước có nhiều biến động buộc mỗi quốc gia phải thay đổi chính sách đối ngoại cho phù hợp. Việt Nam và Mông Cổ không nằm ngoài quy luật đó.

– Luận văn cũng điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam – Mông Cổ và những thành tựu to lớn mà hai nước đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong gần hai thập niên thế kỷ XXI thông qua hàng loạt các cuộc chuyến thăm của lãnh đạo hai nhà nước, chính phủ và các bộ ban ngành cùng với những văn bản quan trọng được ký kết giữa hai quốc gia.

pho_thu_tuong1_uhtr

– Luận văn cũng phân tích những thuận lợi và khó khăn và dự báo triển vọng mối quan hệ này đến năm 2030 và đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Mông Cổ.

Title:

Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay
Authors: Lê, Minh Đông
Keywords: Mông Cổ
Quan hệ quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33992
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s