Uncategorized

Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel

Giới thiệu luận văn “Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel”

Tác giả: Phan Thành Nhâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33906

 

rey-ty-hegel-on-dialectics-in-his-own-words-2-638Luận văn bao gồm các nội dung chính:

– Luận án đã phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản trong quan niệm của Hegel về nhà nước và xã hội dân sự, nhất là mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước và xã hội dân sự.

– Luận án đã đưa ra những đánh giá khách quan và khoa học về những hạn chế và giá trị trong quan niệm của Hegel về nhà nước và xã hội dân sự, đồng thời đưa ra một số gợi ý đối với thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

– Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu triết học Hegel ở Việt Nam. Ngoài ra, luận án còn cung cấp những gợi ý quan trọng cho thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom

Title: Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel
Authors: Phan, Thành Nhâm
Keywords: Triết học Đức
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 173 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33906
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s