Uncategorized

Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)

Giới thiệu luận văn “Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)”

Tác giả: Lê Thị Hiền Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17485

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch homestay, trình bày khái niệm, đặc trưng loại hình và điều kiện phát triển của du lịch homestay.

– Nêu một số kinh nghiệm phát triển du lịch homestay của vùng Wallonie (Bỉ) và Malaixia, từ đó kết hợp với những điều kiện cụ thể, đưa ra khả năng áp dụng tại Việt Nam.

– Giới thiệu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai): điều kiện tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực và những điều kiện hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng địa phương, công ty lữ hành và khách du lịch.

– Đánh giá về các mặt thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác điều kiện để phát triển du lịch homestay ở Sa Pa.

– Trình bày thực trạng khai thác điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai) trong đó, chú trọng phân tích không gian, phương thức hoạt động, chủ thể tham gia và tác động nhiều mặt của du lịch homestay tới địa phương.

– Kiến nghị một số giải pháp như: tạo lập cơ chế chính sách quản lý phù hợp; xây dựng quy hoạch hợp lý; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phục vụ cho phát triển du lịch homestay; xây dựng sản phẩm du lịch homestay đặc thù và đa dạng; tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch homestay; đào tạo nguồn nhân lực… nhằm khai thác hiệu quả điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)

 

Title: Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)
Authors: Lê, Thị Hiền Thanh
Keywords: Du lịch
Du lịch homestay
Lào Cai
Sa Pa
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 134 tr.
Abstract: Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch homestay, trình bày khái niệm, đặc trưng loại hình và điều kiện phát triển của du lịch homestay. Nêu một số kinh nghiệm phát triển du lịch homestay của vùng Wallonie (Bỉ) và Malaixia, từ đó kết hợp với những điều kiện cụ thể, đưa ra khả năng áp dụng tại Việt Nam. Giới thiệu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai): điều kiện tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực và những điều kiện hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng địa phương, công ty lữ hành và khách du lịch. Đánh giá về các mặt thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác điều kiện để phát triển du lịch homestay ở Sa Pa. Trình bày thực trạng khai thác điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai) trong đó, chú trọng phân tích không gian, phương thức hoạt động, chủ thể tham gia và tác động nhiều mặt của du lịch homestay tới địa phương. Kiến nghị một số giải pháp như: tạo lập cơ chế chính sách quản lý phù hợp; xây dựng quy hoạch hợp lý; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phục vụ cho phát triển du lịch homestay; xây dựng sản phẩm du lịch homestay đặc thù và đa dạng; tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch homestay; đào tạo nguồn nhân lực… nhằm khai thác hiệu quả điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17485
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s