Uncategorized

Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54120

Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

Tìm hiểu các quy định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam qua các thời kỳ và một số quốc gia điển hình.

Các quy định pháp luật hiện hành về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Thực trạng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam.

Đề xuất những giải pháp chủ yếu để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trong thời gian tới

 

Title: Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03
Other Titles: The validity of the agreement on the regime of property of spouses under the law of Viet Nam
Authors: Lê, Thị Hòa
Keywords: Luật Dân sự
Luật tố tụng dân sự
Chế độ tài sản
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Tìm hiểu các quy định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam qua các thời kỳ và một số quốc gia điển hình. Các quy định pháp luật hiện hành về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Thực trạng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trong thời gian tới
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54120
Appears in Collections: LAW – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s