Uncategorized

Kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54118

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải.

Làm sáng tỏ nguyên tắc, phạm vi, thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục hòa giải và hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án.

Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật TTDS Việt Nam hiện nay.

 

Title: Kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải
Other Titles: Skills resolve civil disputes by mediation
Authors: Trần, Thị Quỳnh Nga
Nguyễn, Minh Hằng, người hướng dẫn
Keywords: Luật tố tụng dân sự
Giải quyết tranh chấp
Hòa giải
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải. Làm sáng tỏ nguyên tắc, phạm vi, thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục hòa giải và hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án. Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật TTDS Việt Nam hiện nay.
Description: 68 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54118
Appears in Collections: LAW – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s