Uncategorized

Đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu tại Tổng công ty Truyền tải điện Quôc Gia (EVNNPT)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54113

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về lựa chọn nhà thầu, đánh giá được thực trạng lựa chọn nhà thầu tại EVNNPT và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu tại EVNNPT.

Title: Đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu tại Tổng công ty Truyền tải điện Quôc Gia (EVNNPT). Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Other Titles: Evaluation of contractor selection efficiency at the National Power Transmission Corporation (EVNNPT)
Authors: Lê, Xuân Hòa
Lưu, Thị Minh Ngọc, người hướng dẫn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hiệu quả kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về lựa chọn nhà thầu, đánh giá được thực trạng lựa chọn nhà thầu tại EVNNPT và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu tại EVNNPT.
Description: 85 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54113
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s