Uncategorized

Giải pháp đổi mới công nghệ ở Truyền tải điện Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54274

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng ĐMCN ở TTĐNB trong thời gian từ 2010-2016, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ ở các Đơn vị Truyền tải điện nói chung và ở Truyền tải điện Ninh Bình nói riêng trong giai đoạn từ 2017-2020.

Title: Giải pháp đổi mới công nghệ ở Truyền tải điện Ninh Bình : Quản trị công nghệ & phát triển doanh nghiệp: Chuyên ngành thí điểm
Authors: Nguyễn, Văn Phúc, Người hướng dẫn
Vũ, Văn Lộc
Keywords: Quản trị công nghệ
Phát triển doanh nghiệp
Giải pháp đổi mới công nghệ
Truyền tải điện Ninh Bình
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng ĐMCN ở TTĐNB trong thời gian từ 2010-2016, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ ở các Đơn vị Truyền tải điện nói chung và ở Truyền tải điện Ninh Bình nói riêng trong giai đoạn từ 2017-2020.
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54274
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s