Uncategorized

Hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54054

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và đưa ra các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển.

Dựa vào các số liệu thu thập được, luận văn phân tích về thực trạng hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, tính toán phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý của chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Từ đó đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2011-2016.

Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong những năm sau.

 

Title: Hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng : 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung, Người hướng dẫn
Cao, Thị Tú Trang
Keywords: Tài chính ngân hàng
Quản lý chi Ngân sách nhà nước
Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và đưa ra các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển. Dựa vào các số liệu thu thập được, luận văn phân tích về thực trạng hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, tính toán phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý của chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2011-2016. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa trong những năm sau.
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54054
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s