Uncategorized

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54055

Trên cơ sở khái quát về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), luận văn đã nhấn mạnh vai trò của vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) trong đầu tư XDCB là rất quan trọng và sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả là yêu cầu bức thiết không phải của riêng địa phương nào.

Việc nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015 ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn từ đó đánh giá mặt được, chưa được, cũng như bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu, đồng bộ nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, góp phần đẩy nhanh và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

 

Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng : 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Hiệu, Người hướng dẫn
Lê, Bích Ngọc
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
Đầu tư xây dựng cơ bản
Huyện Cao Lộc
Lạng Sơn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Trên cơ sở khái quát về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), luận văn đã nhấn mạnh vai trò của vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) trong đầu tư XDCB là rất quan trọng và sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả là yêu cầu bức thiết không phải của riêng địa phương nào. Việc nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015 ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn từ đó đánh giá mặt được, chưa được, cũng như bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu, đồng bộ nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, góp phần đẩy nhanh và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54055
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s