Uncategorized

Phát triển Nguồn nhân lực ở khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54271

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển NNL.

– Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, phân tích những vấn đề hạn chế và nguyên nhân của những yếu kém trong phát triển nguồn nhân lực.

– Đề xuất các giải pháp quản lý cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

 

Title: Phát triển Nguồn nhân lực ở khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60340410
Authors: Trần, Đức Hiệp, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Vấn
Keywords: Quản lý kinh tế
Phát triển Nguồn nhân lực
Khu công nghiệp Thụy Vân
Phú Thọ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: – Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển NNL. – Hai là, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, phân tích những vấn đề hạn chế và nguyên nhân của những yếu kém trong phát triển nguồn nhân lực. – Ba là, đề xuất các giải pháp quản lý cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp Thụy Vân tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54271
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s