Uncategorized

Các đồng vị ngắn ngày

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18037

Các đồng vị tự nhiên và các đồng vị nhân tạo có chu kỳ bán rã ngắn có thể sử dụng để nghiên cứu các quá trình địa chất và những biến đổi trên mặt.

Sự thoát khí radon từ dưới sâu có thể sử dụng để đánh giá hoạt động đứt gãy và đánh giá mưc sddooj ô nhiễm khí phóng xạ. các đồng vi phóng xạ 210Pb hay 137Cs từ khí quyển rơi vào các trầm tích bề mặt có thể sử dụng dể nghiên cứu bồi lắng

 

Title: Các đồng vị ngắn ngày
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Đồng vị radon (222Rn)
Đồng vị chì 210 (210Pb)
Tư liệu Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1588 – 1590
Abstract: Các đồng vị tự nhiên và các đồng vị nhân tạo có chu kỳ bán rã ngắn có thể sử dụng để nghiên cứu các quá trình địa chất và những biến đổi trên mặt. Sự thoát khí radon từ dưới sâu có thể sử dụng để đánh giá hoạt động đứt gãy và đánh giá mưc sddooj ô nhiễm khí phóng xạ. các đồng vi phóng xạ 210Pb hay 137Cs từ khí quyển rơi vào các trầm tích bề mặt có thể sử dụng dể nghiên cứu bồi lắng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18037
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s