Uncategorized

Quá trình tiến hóa vũ trụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18075

Quá trình tổng hợp hạt nhân chính là quá trình tạo ra các nguyên tố hóa học trong tự nhiên.

Toàn bộ lý thuyết tổng hợp hạt nhân được trình bày chi tiết trong công trình của 4 nhà khoa học Burbidge E.M., Burbidge G.R., Fowler W.A. và Hoyle F. (1957) [2] và công trình này được lấy tên là B2FH (lấy theo các chữ cái đầu tiên của họ các tác giả).

Sự có mặt của tất cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị trong tự nhiên là chứng minh sáng giá nhất cho lý thuyết tổng hợp hạt nhân.

 

Title: Quá trình tiến hóa vũ trụ
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Sự hình thành quần thể vật chất vũ trụ
Quá trình tiến hóa của vũ trụ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 3 tr.
Abstract: Quá trình tổng hợp hạt nhân chính là quá trình tạo ra các nguyên tố hóa học trong tự nhiên. Toàn bộ lý thuyết tổng hợp hạt nhân được trình bày chi tiết trong công trình của 4 nhà khoa học Burbidge E.M., Burbidge G.R., Fowler W.A. và Hoyle F. (1957) [2] và công trình này được lấy tên là B2FH (lấy theo các chữ cái đầu tiên của họ các tác giả). Sự có mặt của tất cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị trong tự nhiên là chứng minh sáng giá nhất cho lý thuyết tổng hợp hạt nhân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18075
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s