Uncategorized

Thành phần ban đầu của vũ trụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18094

Vấn đề về thành phần ban đầu của vũ trụ liên quan tới khởi điểm của vũ trụ đó là Vụ Nổ Lớn (Big Bang). Lý thuyết Vụ Nổ Lớn là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành Vũ trụ.

Lý thuyết này đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi.

Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong Vũ trụ.

 

Title: Thành phần ban đầu của vũ trụ
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Vụ nổ lớn
Thành phần và trạng thái ban đầu của vũ trụ sau vụ nổ lớn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1514-1515
Abstract: Vấn đề về thành phần ban đầu của vũ trụ liên quan tới khởi điểm của vũ trụ đó là Vụ Nổ Lớn (Big Bang). Lý thuyết Vụ Nổ Lớn là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành Vũ trụ. Lý thuyết này đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong Vũ trụ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18094
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s