Uncategorized

Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre

Giới thiệu luận văn “Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre”

Tác giả: Phan Văn Thạch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch.

– Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre.

Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

– Đánh giá chung hiện trạng phát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

– Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; định hướng thị trường và pháttriển các sản phẩm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quản bá du lịch; phát triểnnguồn nhân lực du lịch; tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch

 

Title: Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre
Authors: Phan, Văn Thạch
Keywords: Bến Tre
Dịch vụ du lịch
Phát triển Du lịch
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 103 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre. Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đánh giá chung hiện trạngphát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; định hướng thị trường và pháttriển các sản phẩm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quản bá du lịch; phát triểnnguồn nhân lực du lịch; tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị — Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s