Uncategorized

Tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó

Giới thiệu luận văn “Tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó”

Tác giả: Nguyễn Văn Liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15849

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Hệ thống hóa các khái niệm toán học cơ bản về: các cấu trúc đại số; số học trên Modulo; trường Galoa; lý thuyết số.

– Giới thiệu hệ mật mã khóa công khai; hệ mật trên đường cong Elliptic; hệ mật trên không gian không giao hoán; hàm băm.

– Trình bày các mô hình chữ ký số: tổng quan về chữ ký số; các lược đồ chữ ký số cơ bản; lược đồ chữ ký số trên EC; lược đồ chữ ký số trên không gian không giao hoán và một số lược đồ chữ ký số khác.

– Tìm hiểu mô hình chữ ký số chống chối bỏ, một số biến thể của mô hình này cũng như đưa ra một số trường hợp có thể áp dụng mô hình chữ ký này trong cuộc sống, đưa ra chương trình demo bằng ngôn ngữ C# để có thể hình dung rõ hơn về mô hình chữ ký có thể được áp dụng

 

Title: Tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó
Authors: Nguyễn, Văn Liệu
Keywords: Chữ ký số
Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 87 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các khái niệm toán học cơ bản về: các cấu trúc đại số; số học trên Modulo; trường Galoa; lý thuyết số. Giới thiệu hệ mật mã khóa công khai; hệ mật trên đường cong Elliptic; hệ mật trên không gian không giao hoán; hàm băm. Trình bày các mô hình chữ ký số: tổng quan về chữ ký số; các lược đồ chữ ký số cơ bản; lược đồ chữ ký số trên EC; lược đồ chữ ký số trên không gian không giao hoán và một số lược đồ chữ ký số khác. Tìm hiểu mô hình chữ ký số chống chối bỏ, một số biến thể của mô hình này cũng như đưa ra một số trường hợp có thể áp dụng mô hình chữ ký này trong cuộc sống, đưa ra chương trình demo bằng ngôn ngữ C# để có thể hình dung rõ hơn về mô hình chữ ký có thể được áp dụng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15849
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s