Uncategorized

Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam

Giới thiệu luận văn “Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15478

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Làm rõ khái niệm tội gián điệp, ý nghĩa của việc quy định tội gián điệp trong Luật hình sự, cũng như khái quát sự hình thành và phát triển tội gián điệp trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam.

– Nghiên cứu từ khía cạnh so sánh pháp luật về tội gián điệp trong luật hình sự một số nước trên thế giới để rút ra những giá trị hợp lý trong lập pháp hình sự.

– Làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội gián điệp theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và hình phạt đối với tội phạm này.

– Để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định bộ luật hình sự năm 1999 về tội gián điệp đưa ra giải pháp sau: Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về tội gián điệp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội gián điệp; và tăng cường hợp tác quốc tế

 

Title: Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Gián điệp
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Tội phạm
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 106 tr.
Abstract: : Làm rõ khái niệm tội gián điệp, ý nghĩa của việc quy định tội gián điệp trong Luật hình sự, cũng như khái quát sự hình thành và phát triển tội gián điệp trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam. Nghiên cứu từ khía cạnh so sánh pháp luật về tội gián điệp trong luật hình sự một số nước trên thế giới để rút ra những giá trị hợp lý trong lập pháp hình sự. Làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội gián điệp theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và hình phạt đối với tội phạm này. Để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định bộ luật hình sự năm 1999 về tội gián điệp đưa ra giải pháp sau: Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về tội gián điệp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội gián điệp; và tăng cường hợp tác quốc tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15478
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s