Uncategorized

Địa nhiệt học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18666

Địa nhiệt học nghiên cứu trường nhiệt độ của Trái Đất để tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh chúng ta trong hệ Mặt Trời, đồng thời nghiên cứu các phương pháp khai thác nguồn năng lương tự nhiên này.

Nghiên cứu địa nhiệt bắt đầu từ năm 1593, khi Galileo chế tạo chiếc nhiệt kế đầu tiên dựa vào sự giãn nở của không khí trong bóng đèn, sau đó năm 1600 nó được cải tiến theo nguyên lý giãn nở của chất lỏng đồng nhất theo nhiệt độ.

Việc đo vẽ trường địa nhiệt lần đầu được De Gensanne thực hiện vào năm 1740 bằng nhiệt kế tại khu mỏ Belfort ở Pháp.

Địa nhiệt thực sự trở thành một môn khoa học ở đầu thế kỷ 20 khi phát hiện được vai trò của các đồng vị phóng xạ trong lòng đất với chu kỳ bán rã lớn là nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu.

Trái Đất là một “động cơ sinh nhiệt khổng lồ”, với nhiệt độ trung bình trên bề mặt là 15ºC, tăng dần tới 5000 – 5800ºC ở nhân trong.

Tổng năng lượng do dòng nhiệt thoát ra trên mặt đất là (46± 2)TW.

Nghiên cứu khai thác sử dụng năng lượng địa nhiệt là một ứng dụng của địa nhiệt học đang được quan tâm trên thế giới.

 

Title: Địa nhiệt học
Authors: Nguyễn, Văn Phơn
Trần, Huyên
Đoàn, Văn Tuyến
Keywords: Phân bố nhiệt độ và nguồn gốc nhiệt Trái Đất
Phân bố trường địa nhiệt
Năng lượng địa nhiệt
Trường địa nhiệt ở Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Địa nhiệt học nghiên cứu trường nhiệt độ của Trái Đất để tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh chúng ta trong hệ Mặt Trời, đồng thời nghiên cứu các phương pháp khai thác nguồn năng lương tự nhiên này. Nghiên cứu địa nhiệt bắt đầu từ năm 1593, khi Galileo chế tạo chiếc nhiệt kế đầu tiên dựa vào sự giãn nở của không khí trong bóng đèn, sau đó năm 1600 nó được cải tiến theo nguyên lý giãn nở của chất lỏng đồng nhất theo nhiệt độ.Việc đo vẽ trường địa nhiệt lần đầu được De Gensanne thực hiện vào năm 1740 bằng nhiệt kế tại khu mỏ Belfort ở Pháp. Địa nhiệt thực sự trở thành một môn khoa học ở đầu thế kỷ 20 khi phát hiện được vai trò của các đồng vị phóng xạ trong lòng đất với chu kỳ bán rã lớn là nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu. Trái Đất là một “động cơ sinh nhiệt khổng lồ”, với nhiệt độ trung bình trên bề mặt là 15ºC, tăng dần tới 5000 – 5800ºC ở nhân trong. Tổng năng lượng do dòng nhiệt thoát ra trên mặt đất là (46± 2)TW. Nghiên cứu khai thác sử dụng năng lượng địa nhiệt là một ứng dụng của địa nhiệt học đang được quan tâm trên thế giới.
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18666
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s