Uncategorized

Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15309

Giới thiệu luận văn “Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hiên

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quyền của phụ nữ và pháp luật về quyền của phụ nữ ở Việt Nam. – Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về các quyền của phụ nữ Việt Nam trong một số lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao và lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe gia đình.

– Đề xuất một số phương hướng hoàn và giải pháp: hoàn thiện pháp luật về quyền của phụ nữ; hoàn thiện quy định pháp luật và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền của phụ nữ ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Title: Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hiên
Keywords: Pháp luật Việt Nam
; Phụ nữ
Quyền công dân
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 113 tr.
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quyền của phụ nữ và pháp luật về quyền của phụ nữ ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về các quyền của phụ nữ Việt Nam trong một số lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao và lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe gia đình. Đề xuất một số phương hướng hoàn và giải pháp: hoàn thiện pháp luật về quyền của phụ nữ; hoàn thiện quy định pháp luật và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền của phụ nữ ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15309
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s