Uncategorized

Tội phản bội Tổ Quốc trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15953

Giới thiệu luận văn “Tội phản bội Tổ Quốc trong luật hình sự Việt Nam”

Tác giả: Trần Thu Hằng

Luận văn bao gồm các ý chính sau:

– Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề chung về tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam.

– Tìm hiểu về khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội phản bội Tổ quốc trong pháp luật hình sự, đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này.

– Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội phản bội Tổ quốc và làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng, nêu lên những vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, đòi hỏi khoa học hình sự phải nghiên cứu giải quyết.

– Đề xuất các giải pháp: giải pháp phòng ngừa; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh chống tội phản bội Tổ quốc; nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với tội phản bội Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh đất nước nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội phản bội Tổ quốc

Title: Tội phản bội Tổ Quốc trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Trần, Thu Hằng
Keywords: Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Tội phản bội Tổ quốc
Tội phạm
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 96 tr.
Abstract: Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề chung về tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam. Tìm hiểu về khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội phản bội Tổ quốc trong pháp luật hình sự, đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội phản bội Tổ quốc và làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng, nêu lên những vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, đòi hỏi khoa học hình sự phải nghiên cứu giải quyết. Đề xuất các giải pháp: giải pháp phòng ngừa; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh chống tội phản bội Tổ quốc; nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với tội phản bội Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh đất nước nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội phản bội Tổ quốc
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15953
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s