Uncategorized

Vai trò của giáo dục kỹ năng sống đối với sự hình thành nhân cách học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay

Giới thiệu luận văn “Vai trò của giáo dục kỹ năng sống đối với sự hình thành nhân cách học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay”

Tác giả: Lương Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54537

Luận văn bao gồm các nội dung chính

– Làm rõ khái niệm kỹ năng sống, vai trò của giáo dục kỹ năng sống, nhân cách học sinh nói chung.

– Nghiên cứu vai trò của giáo dục kỹ năng sống với việc hình thành nhân cách học sinh, đặc biệt là học sinh Trung học phổ thông.

– Làm rõ thực trạng công tác giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục kỹ năng sống trong việc hình thành nhân cách học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay.

– Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu có nội dung liên quan đến Kỹ năng sống, vai trò của giáo dục kỹ năng sống, yếu tố tác động đến nhân cách của học sinh,….cũng như có thể dùng làm tài liệu tham khảo để giảng dạy về kỹ năng ở các trường Đại học, Cao đẳng.

 

Title: Vai trò của giáo dục kỹ năng sống đối với sự hình thành nhân cách học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay
Authors: Lương, Thu Hà
Keywords: Giáo dục kỹ năng sống
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54537
Appears in Collections: USSH – Master Theses

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s