Uncategorized

Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16015

Luận văn bao gồm các nội dung chính:

– Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó.

– Nghiên cứu các quy định trong Bộ Luật hình sự Việt Nam 1999 về tội sử dụng trái phép chất ma túy. – Phân tích thực tiễn áp dụng quy phạm của Điều 199 Bộ Luật hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta trong thời gian vừa qua, chỉ ra những vướng mắc gặp phải và đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy phạm pháp luật và đấu tranh với loại tội phạm ma túy này như: Đối với hướng xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các giải pháp đấu tranh và phòng ngừa chung

Title: Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam
Authors: Hoàng, Văn Vương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Chất gây nghiện;Ma túy
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.
Abstract: Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó. Nghiên cứu các quy định trong Bộ Luật hình sự Việt Nam 1999 về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực tiễn áp dụng quy phạm của Điều 199 Bộ Luật hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta trong thời gian vừa qua, chỉ ra những vướng mắc gặp phải và đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy phạm pháp luật và đấu tranh với loại tội phạm ma túy này như: Đối với hướng xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các giải pháp đấu tranh và phòng ngừa chung
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16015
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s