Uncategorized

Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16011

Nghiên cứu các đặc điểm, yếu tố quyết định đối với quyền sở hữu chung của vợ chồng để từ đó tìm hiểu việc xác định các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng.

Nghiên cứu các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng ở hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới cũng như quá trình phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng.

Nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng các quy định này.

Đưa ra một số phương hướng, giải pháp như: Giải pháp hoàn thiện pháp luật; Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng pháp luật về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng

Title: Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Mai Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quan hệ gia đình;Quyền sở hữu;Tư pháp
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 109 tr.
Abstract: Nghiên cứu các đặc điểm, yếu tố quyết định đối với quyền sở hữu chung của vợ chồng để từ đó tìm hiểu việc xác định các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng. Nghiên cứu các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng ở hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới cũng như quá trình phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng. Nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng các quy định này. Đưa ra một số phương hướng, giải pháp như: Giải pháp hoàn thiện pháp luật; Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng pháp luật về căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16011
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s