Uncategorized

Pháp luật bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17219

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền trẻ em thông qua tìm hiểu những quy định liên quan đến trẻ em trong Bộ luật Hình sự 1999, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Hôn nhân gia đình năm 2000.

Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay qua tìm hiểu thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình; pháp luật lao động và pháp luật hình sự; chỉ ra những hạn chế, chưa hợp lý của các quy định này.

Từ đó nêu một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền trẻ em

 

Title: Pháp luật bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Phương Nga
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền công dân;Quyền trẻ em
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền trẻ em thông qua tìm hiểu những quy định liên quan đến trẻ em trong Bộ luật Hình sự 1999, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay qua tìm hiểu thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình; pháp luật lao động và pháp luật hình sự; chỉ ra những hạn chế, chưa hợp lý của các quy định này. Từ đó nêu một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền trẻ em
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17219
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s